Sunday, March 2, 2008

Sifat kegagalan

Pertamanya bagi mereka yang tidak ada keyakinan pada diri sendiri.tidak yakin akan dirinya dan kemampuan untuk melaksanakan usaha atau kerja yang dihadapinya.kedua bagi mereka yang suka melengah-lengah kerja.antaranya melengahkan keputusan penting,tidak mahu mengambil risiko dan mengharapkan masalah selesai dengan sendirinya akan memburukkan keadaan.ketiga sifat yang suka berpura-pura.sikap egoistik dan memandang status sentiasa ingin disanjungi tetapi tidak mahu berfikir dan maju ke hadapan.manakala sifat keempat pula iaitu sifat mementingkan diri sendiri,dimana mereka tidak bertanggungjawab dan tidak mengambil berat tentang apa sekali pun serta berpuas hati dengan apa yang ada tanpa berusaha lagi.seterusnya sifat kegagalan yang kelima iaitu hidup tanpa arah tujuan kerana mereka tidak mempunyai cita-cita untuk menikmati kehidupan yang lebih bermakna.

No comments: