Tuesday, March 11, 2008

Apakah kawalan kendiri?


Kawalan kendiri (self-control)merupakan salah satu kemahiran yang penting serta perlu dikuasai oleh para pelajar.mengikut definisi "self-control is the ability to make choices about ho eone behaves and acts rather than relying on impulses". Dalam erti kata yang lain kemahiran ini membolehkan pelajar mengawal serta membuat pilihan terhadap sebarang tindakan yang dilakukan tanpa hanya mengikut naluri secara membabi buta. Oleh yang demikian pelajar akan mempunyai pendirian sendiri tanpa terlalu bergantung kepada keputusan orang lain atau cuba meniru tindakan rakan-rakan.

Antara ciri-ciri yang boleh diwujudkan pada diri jika seseorang itu mampu mengawal dirinya sendiri ialah menyedari bahawa dalam sepanjang kehidupan,sebarang perubahan yang hendak dilakukan perlulah bermula dengan perubahan diri sendiri dahulu. Selain itu tidak mudah di pengaruhi oleh rakan sebaya, mampu berfikir dan membezakan di antara perkara baik atau buruk.Berkemampuan menentukan hala tuju sendiri berpandukan bimbingan nasihat dan panduan dari pihak tertentu malahan juga mampu menempuh cabaran serta mencari jalan penyelesaian. Antara lain mereka mampu membentuk dam mengawal kehendak dalaman (inner desive) secara bijak ciri-ciri diatas adalah perlu terutamanya dalam kalangan pelajar-pelajar sekarang.

Pemilihan melanjutkan pelajaran, pemilihan kursus serta pemilihan kerjaya harus ditentukan oleh pelajar sendiri tanpa hanya mengikut kehendak orang lain. Ini untuk mengelakkan daripada mengalami perasaan bosan serta tidak berminat dalam bidang yang diceburi nanti. Begitu juga dengan masalah gejala samseng di sekolah yang berpunca dengan ikutan perlakuan pelajar-pelajar tanpa dapat membezakan kesan baik atau buruk. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak mempunyai pendirian serta mampu mengenal diri secara rasional.

No comments: