Sunday, March 2, 2008

Nilai Diri...


Setiap manusia, mempunyai nilainya yang tersendiri. Sama ada nilai itu ditetapkan oleh undang-undang ciptaan manusia seperti sistem nilai dalam masyarakat ataupun yang diwahyukan kepada manusia sebagaimana di dalam firman Allah: "Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa". Kedua-dua sumber penilaian ini, memberi kesan kepada kehidupan sama ada di dunia mahupun di akhirat. Nilai diri yang dikutip daripada elemen-elemen spiritual, fizikal dan intelektual ini, membentuk peribadi kita selaku manusia yang berinteraksi antara satu sama lain. Nilai diri manusia yang positif adalah seumpama madu sedangkan yang negatif pula bagaikan gula. Nilai madu berbeza jika dibandingkan dengan gula, menjadikan madu lebih istimewa, lebih mahal dan sering dicari, walaupun kadangkala gula juga dicari kerana kehabisan di pasaran. Senyum.

No comments: