Sunday, March 2, 2008

Sifat kejayaan


Disini terdapat 4 ciri bagaimana seseorang itu berjaya.antaranya mereka yang berfikiran yang tetap.kita haruslah tetapkan matlamat kita untuk diri sendiri didalam satu jangka masa yang ditentukan.pastikan jangka masa itu matlamat tercapai.bagi ciri kedua pula iaitu perancangan kita,dimana kemahuan hendaklah dirancang terlebih dahulu.manakala yang ketiga pula semangat dan azam kita,seharusnya kita menanamkan azam yang kuat dan semanagat yang kental hendaklah dipupuk dengan sempurna.seterusnya ciri yang yang keempat iaitu percaya diri sendiri.ini amat penting dalam diri kita kerana kepercayaan kepada diri sendiri dan kebolehan sendiri hendaklah diutamakan.

No comments: